Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Училишна спортска сала „Никола Карев“
Училишната спортска сала „Никола Карев“ се наоѓа во дворот на ОУ „Никола Карев“, во централното градско подрачје.

Овој спортски објект е пуштен во употреба на 21 март 2013 година и е дел од проектот на Министерството за образование и наука за изградба и опремување на 145 спортски сали во државава.

Училишната спортска сала „Никола Карев“ е наменета за малите спортови, има кабинети, гардероби, реквизити и е со капацитет од 500 седишта во публиката.

Се користи за одржување на часовите по Физичко и здравствено воспитување за учениците од ОУ „Никола Карев“ и за потребите на неколку спортски клубови од Кочани

Untitled Document
Локалитети