Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Презентација на новините во Законот на финансирање на спортот
С О О П Ш Т Е Н И Е
Градоначалникот на Општина Кочани и Фудбалскиот клуб „Осогово“ Ве покануваат на презентација во врска со новините во Законот на финансирање на спортот, кое ќе го изврши ревизорската куќа Рафајловски консалтинг на ден 01.06.2017год. во 13.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани.
Untitled Document
Локалитети