info@kocani.gov.mk. ПРИЛОГ ДОКУМЕНТИ Нацрт план на источен плански регион Извештај за стратегиска оцена" />
Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Извештај и нацрт план
Извештај за стратегиска оцена на животна средина за просторен план на источен плански регион и Нацрт план на источен плански регион
Во прилог на линковите подолу се поставени Извештај за стратегиска оцена на животна средина за просторен план на источен плански регион и Нацрт план на источен плански регион.

Секое ваше мислење во врска со приложените документи можете да го испратите на следнава емаил адреса info@kocani.gov.mk.ПРИЛОГ ДОКУМЕНТИ

Нацрт план на источен плански регион

Извештај за стратегиска оцена
Untitled Document
Локалитети