Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
„Амфенол“,
Во 2014 година се реализираа неколку инвестиции, кои ја сменија економската слика на Кочани.

Кочани стана седиште на корпорацијата „Амфенол“, која се занимава со производство на кабли за автомобилската индустрија и антенски структури за базните станици за мобилна телефонија. Во „Амфенол“ се ангажирани 300 вработени, а според најавите на инвеститорот тој број треба да стигне до 600.
Untitled Document
Локалитети