Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Вечер на македонскиот афоризам
Овој настан претставува собир на афористичарите од Македонија. Во 2013 и 2014 г. го организираше Општина Кочани, а од 2015 година - новоформираното здружение на граѓани од Кочани „Афористичка репрезентација на Македонија - АРМ“. Настанот се организира со цел афоризмот како сатиричен жанр да се доближи до јавноста.

Вечерта на македонскиот афоризам се одржува на почетокот на април во салата на Мултикултурниот центар во Кочани.

Untitled Document
Локалитети