Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Меѓународна ликовна колонија „Св. Пантелејмон“
На крајот на август, во манастирскиот комплекс „Св. Пантелејмон“ во кочанското село Пантелеј се одржува истоимената Детската меѓународна ликовна колонија.

Во организација на Општина Кочани, а под менторство на академскиот сликар м-р Александра Димитрова, ликовно се изразуваат петнаесетина учесници - ученици од различни градови на државата и збратимени општини Кочани од други држави.Делата од колонијата се изложуваат во рамките на манифестацијата „Денови на кочанскиот ориз“.

Untitled Document
Локалитети