Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Мите Ѓорѓиев
Име и презиме: Мите Ѓорѓиев
Дата на раѓање: 1966 г., Кочани
Образование: Средно образование
Партија: СДСМ
Телефон: 072/275-615
Живее во Грдовци.

Невработен.

Член е на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.

Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.
Untitled Document
Локалитети