Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Ангел Максимов
Име и презиме: Ангел Максимов
Дата на раѓање: 1949 г., Кочани
Образование: Дипломиран правник.
Партија: ВМРО-ДПМНЕ
Телефон: 072/275-619
Живее во Кочани.

Работно искуство: правник во Стопанска банка – Кочани, директор на Македонски пошти – Подружница Кочани, директор на Македонски пошти – Скопје, претседател на Управен одбор на ПИОМ на РМ.

Пензионер.

Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.
Untitled Document
Локалитети