Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Благој Ситновски
Име и презиме: Благој Ситновски
Дата на раѓање: 1953 г., с. Разловци, Делчево
Образование: Дипломиран политиколог
Партија: СДСМ
Телефон: 072/275-609
Живее во Кочани.

Пензионер.

Член е на Советот на Општина Кочани во втор мандат. Првиот мандат го имаше во периодот од 2000 до 2004 г.
Untitled Document
Локалитети