Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Дарко Стојчевски
Име и презиме: Дарко Стојчевски
Дата на раѓање: 1987 г., Кочани
Образование:
Партија: ВМРО-ДПМНЕ
Телефон: 072/275-613
Работи во Министерството за труд и социјална политика.

Член е на Советот на Општина Кочани со втор мандат.
Untitled Document
Локалитети