Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Дени Богатинов
Име и презиме: Дени Богатинов
Дата на раѓање: 1994 г., Кочани
Образование:
Партија: Либерално демократската партија
Телефон: 076/397-225
Живее во Кочани.

Невработен.

Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.
Untitled Document
Локалитети