Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Ѓорѓи Алексов
Име и презиме: Ѓорѓи Алексов
Дата на раѓање: 1983 г., Кочани
Образование: Дипломирал на МСИ
Партија: СДСМ
Телефон: 072/275-625
Дипломирал на МСИ – Факултет за економија и организација на претприемништвото, департман – Финансии и кредит.

Активно зборува англиски јазик.

Од 2009 година континуирано е член на Советот на Општина Кочани.

Член е на СДСМ од 2002 година и активно е вклучен во сите изборни процеси досега.

Посетувал бројни семинари од областа на партиското работење и организирање изборни кампањи. Има добиено повеќе сертификати.

Работи во Антура МК ДООЕЛ Кочани.
Untitled Document
Локалитети