Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Гордана Антова
Име и презиме: Гордана Антова
Дата на раѓање: 1970 г., Кочани
Образование: Дипломиран професор по математика на ПМФ
Партија: СДСМ
Телефон: 072/275-687
Живее во Кочани.

Работи во „Макпрогрес“ – Виница.

Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.
Untitled Document
Локалитети