Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Кирил Ѓеорѓиев
Име и презиме: Кирил Ѓеорѓиев
Дата на раѓање: 1993 г., Кочани
Образование: Апсолвент на Правен факултет
Партија: ВМРО-ДПМНЕ
Телефон: 072/275-691
Живее во Кочани.

Средно училиште завршил во СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани на струката економски техничар. Апсолвент на Правен факултет.

Невработен.

Член е на Советот на Општина Кочани од 2017 г.
Untitled Document
Локалитети