Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Лазо Митев
Име и презиме: Лазо Митев
Дата на раѓање: 1975. , Кочани
Образование: Медицински универзитет
Партија: ВМРО-ДПМНЕ
Телефон: 072/275-618
Живее во населбата Оризари.

Работи како матичен лекар во сопствената ординација ПЗУ „Еуромедика 05“ во Оризари.

Член е на Советот на Општина Кочани со втор мандат.
Untitled Document
Локалитети