Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Јордан Димитров
Име и презиме: Јордан Димитров
Дата на раѓање: 1970 г., Кочани
Образование: Дипломиран инженер на Шумарскиот факултет
Партија: ВМРО-ДПМНЕ
Телефон: 072/275-614
Вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ПЕ – Кочани.

Дипломиран инженер на Шумарскиот факултет во Скопје. Магистер по економски науки на Меѓународниот славјански универзитет – „Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија“.

Втор мандат е член на Советот на Општина Кочани.
Untitled Document
Локалитети