Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Дејан Стојанов
Име и презиме: Дејан Стојанов
Дата на раѓање: 7.7.1985 год.
Образование: Дипломиран професор по предучилишно воспитание
Партија: ВМРО ДПМНЕ
Телефон: 078/291-051
Дипломиран професор по предучилишно воспитание на универзитет Гоце Делчев Штип.-„ Втор циклус на студии студиска програма МБА-Менаџмент на економски фаултет Штип.

Вработен во приватна компанија

Член на Советот на Општина Кочани од 2013 г.

Член е на комисиите за комунални работи, за култура,образование и спорт и за земјоделие, шумарство и водостопанство.

Untitled Document
Локалитети