Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Марија Ананијева
Име и презиме: Марија Ананијева
Дата на раѓање: 12 јули 1975 г.
Образование: Дипломиран одделенски наставник
Партија: ВМРО-ДПМНЕ
Телефон: 070 249 451
Родена на 12 јули 1975 г.

Дипломирана медицинска сестра, дипломиран одделенски наставник.

Вработена во ЈЗУ Општа болница - Кочани

Член на Советот на Општина Кочани од 2013 г.

Член на комисиите за здравство, за образование, спорт и култура, за еднакви можности и за прекугранична соработка.
Untitled Document
Локалитети