Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Љупчо Стојилков
Име и презиме: Љупчо Стојилков
Дата на раѓање: 2 октомври 1970 г.
Образование: Дипломиран инженер по електроника
Партија: ВМРО- Народна партија
Телефон: 072 275 617
Роден е на 2 октомври 1970 г., во Кочани.

Дипломиран инженер по електроника на Електротехничкиот факултет -Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје.

Професор во СОУ „Гошо Викентиев“ по предмети од електротехника.

Член на Советот на Општина Кочани од 2005 г.

Член на комисиите за финансии, буџет и локален економски развој и за статут и прописи.
Untitled Document
Локалитети