Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Лазо Митев
Име и презиме: Лазо Митев
Дата на раѓање: 21 март 1975г.
Образование: Дипломиран на Медицинскиот факултет
Партија: ВМРО-ДПМНЕ
Телефон: 072 275 618
Роден е на 21 март 1975 во Кочани.

Дипломирал на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ –Скопје.

Работи како матичен лекар во сопствената ординација ПЗУ „Еуромедика 05" во Оризари. Како доктор на медицина има работно искуство од 9 години.

Член на Советот на Општина Кочани од 2013 г.

Претседател е на Комисијата за здравство и социјална заштита, член на Комисијата за месна самоуправа и граѓански иницијативи и на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Член е на ВМРО-ДПМНЕ.
Untitled Document
Локалитети