Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Костадин Галачев
Име и презиме: Костадин Галачев
Дата на раѓање: 14 декември 1951 г.
Образование: Магистер по економија на претпријатија
Партија: Демократски сојуз
Телефон: 078 344 661
Роден е на 14 декември 1951 г., во Кочани

Дипломиран економист, магистер по економија на претпријатија, Економски факултет - Скопје

Работно искуство од 33 години. Невработен.

Член на Советот на Општина Кочани од 2013 г.

Член на комисиите за земјоделие, за еднакви можности и за финансии, буџет и локален економски развој.
Untitled Document
Локалитети