Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Александра Андова
Име и презиме: Александра Андова
Дата на раѓање: 12 април 1989 г,
Образование: Дипломиран правник
Партија: СДСМ
Телефон: 072 275 622
Родена на 12 април 1989 г., во Кочани.

Дипломиран правник

Вработена во приватна компанија.

Член на Советот на Општина Кочани од 2013 г.

Член на комисиите за мандантни прашања, избори и именувања, за статут и прописи и за месна самоуправа и граѓански иницијативи.
Untitled Document
Локалитети