Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Ѓорѓи Алексов
Име и презиме: Ѓорѓи Алексов
Дата на раѓање: 28 декември 1983 г.
Образование: Дипломиран економист
Партија: СДСМ
Телефон: 072 275 625
Роден е на 28 декември 1983 година во Кочани.

Основно и средно образование завршува во Кочани. Дипломира на Меѓународниот славјански институт - Факултет за економија и организација на претприемништвото, департман – Финансии и кредит.

Активно зборува англиски јазик.

Член е на Советот на Општина Кочани во два мандата од 2009 – 2013 год. и од 2013 год. Координатор е на советничката група на СДСМ.

Член е на Комисијата за финансии, буџет и ЛЕР и претседател на Комисијата за сообраќај, безбедност и противпожарна заштита.

Член е на СДСМ од 2002 година и активно вклучен во сите изборни процеси досега.

Има посетувано бројни семинари од областа на партиското работење и организирање на изборни кампањи. Има добиено повеќе сертификати
Untitled Document
Локалитети