Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Дарко Стојчевски
Име и презиме: Дарко Стојчевски
Дата на раѓање: 31 октомври 1987 г
Образование: Дипломиран новинар
Партија: ВМРО-ДПМНЕ
Телефон: 072 275 613
Роден е на 31 октомври 1987 г., во Кочани.

Дипломиран новинар на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје.

Невработен.

Член на Советот на Општина Кочани од 2013 г.

Член на комисиите за мандатни прашања, избори и именувања, за спорт, култура, образование и права на децата.
Untitled Document
Локалитети