Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Димитар Арсов
Име и презиме: Димитар Арсов
Дата на раѓање: 19 јули 1977 г
Образование: Дипломиран економист
Партија: Социјалистичката партија
Телефон: 072 275 612
Дипломиран економист на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ –Скопје.

Професор во СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани.

Член на Советот на Општина Кочани од 2009 г.

Член на комисиите за земјоделие, за мандатни прашања и за сообраќај.
Untitled Document
Локалитети