Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Влатко Трајанов
Име и презиме: Влатко Трајанов
Дата на раѓање: 6 ноември 1963 г
Образование: Завршил средно образование
Партија: СДСМ
Телефон: 072 275 624
Емаил:
Роден е на 6 ноември 1963 г., во Кочани.

Завршил средно образование, работи како фармер.

Член на Советот на Општина Кочани од 2009 г.

Член на комисиите за земјоделие и за комунални работи.
Untitled Document
Локалитети