Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Весна Милошева
Име и презиме: Весна Милошева
Дата на раѓање: 8 јуни 1971 г
Образование: Завршила средно образование
Партија: ВМРО-ДПМНЕ
Телефон: 072 275 687
Родена е на 8 јуни 1971 година, во Гостивар.

Основното образование го завршила во родното место, а средното во Тетово, во Медицинското училиште каде што се стекнала со дипломата медицинска сестра- акушерка.

Децениски волонтер во тогашен Медицински центар, ИМП, ЗДК и сегашна Општа болница Кочани.

Сопруга и мајка на две деца.

Член на Советот на Општина Кочани од 2013 г., на советничка група на ВМРО-ДПМНЕ.

Член е на комисиите за еднакви можности на мажите и жените, за месна самоуправа и граѓански иницијативи и за здравство.
Untitled Document
Локалитети