Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Анета Игнатова
Име и презиме: Анета Игнатова
Дата на раѓање: 16 август 1982 г.
Образование: Дипломиран на отсекот меѓународни односи
Партија: СДСМ
Телефон: 072 275 616
Родена е на 16 август 1982 год. во Кочани.

Основно и средно образовние завршува во Кочани. Дипломира на Правно-историскиот факултет „Неофит Рилски“ - Благоевград, Р. Бугарија, на отсекот меѓународни односи.

Во 2002 г. учествува на Еврофорумот во ,,Галатасарај‘‘ на Универзитетот во Истанбул, Турција.

Од 2008-2010 г. работи на определено време во Општина Кочани на протоколарни активности. Моментно е невработена.

Член е на Советот на Општина Кочани од 2013 г.

Претседател е на Комисијата за прекугранична соработка и член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именување и на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите.
Untitled Document
Локалитети