Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Аки Акиов
Име и презиме: Аки Акиов
Дата на раѓање: 2 јануари 1967 г.
Образование: Завршил средно образование
Партија: Независен советник
Телефон: 072 275 623
Роден е на 2 јануари 1967 г.

Завршил средно образование.

Работно искуство од 25 години во државни фирми. Ангажман во невладиниот сектор од 1998 г. Претседател на СГГ во 2004 г., под покровителство на ОБСЕ.

Член на Советот на Општина Кочани од 2009 г.

Член на комисиите за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита, за здравство и социјална заштита и за култура, образование, спорт и права на децата.
Untitled Document
Локалитети