Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Јордан Димитров
Име и презиме: Јордан Димитров
Дата на раѓање: 10 јуни 1970 г.
Образование: Магистер по економија
Партија: ВМРО-ДПМНЕ
Телефон: 070 410 096
Претседател на Совет на Општина Кочани

Роден е на 10 јуни 1970 г., во Кочани

Дипломиран инженер на Шумарскиот факултет во Скопје. Магистер по економски науки на Меѓународниот славјански универзитет – „Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија“.

Вработен во ЈП Македонски шуми – Скопје, Шумско стопанство „Осогово“ - Кочани

Член на Советот на Општина Кочани од 2013 г.

Член е на комисиите за комунални работи, за култура, образование и спорт и за земјоделие, шумарство и водостопанство.
Untitled Document
Локалитети