Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Автобуски линии
На следнава мапа можете да ги видите локациите за автобуските линии.
Локациите со автобуски постројки:


Бавчал'к - Кочани

ОУ „Раде Кратовче“ - Кочани

Плоштад - Кочани

Стара станбена зграда - Кочани

Дом на Култура „Бели Мугри“ - Кочани

Пошта - Кочани

Стришани - Кочани

Болница - Кочани

Ул. „Страшо Ербапче“ Варница - Кочани

Драчевик - Кочани

Осоговка - Кочани

Сиви Дом - Кочани

Национал - Кочани

Автокомерц - Кочани

Грозд - Кочани

Пераклија - Кочани

ОУ „Кирил и Методиј“ - Кочани

Автобуска Станица - Кочани

Треска - Кочани

Атомски Згради - Кочани

Печатница - Кочани

СОУ „Гошо Викентиев“ Метална - Кочани

Влез - Оризари

Амбуланта - Оризари

Општина - Оризари

Воденица - Оризари

Untitled Document
Локалитети