Untitled Document
kocani.gov.mk
wikipedia
Untitled Document
Untitled Document
НАЈНОВИ ВЕСТИ
Завршува асфалтирањето на кејската улица „Гоце Делчев“ во Оризари, активност од договорот на Општина Кочани со Министерството за финансии за ИПА-грант во висина од 16 милиони денари, за компонентата „ИПА инвестициски грантови“, финансирана од Европската Унија во рамките на Проектот за подобрување на општинските услуги.
Untitled Document
Локалитети